autoretrat
Sara
Despres de ploure
Autoretrat
castellers
Presentat al concurs de la
National Portrait Gallery 2011
Presentat al concurs de la
National Portrait Gallery 2012
Presentat al concurs de la
National Portrait Gallery 2013
En Roger
Col.lecció Didier Lang
Col.lecció Paloma
elisabet
soldat
paloma
L'Elisabet Presentat al concurs del exércit de terra Col.lecció Paloma
Retrat a llàpis
Retrat a llàpis
Retrat a llàpis
Retrat a llàpis
Dibuix a llàpis
Retrat a llàpis
Retrat a llàpis
Retrat a llàpis
rita
sara
sara
Retrat a llàpis
Retrat a llàpis
sara sara sara sara