• AQUESTS EXEMPLES NO SON REALITZATS PER XB estudi
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

   

  La pintura mural és la realitzada sobre murs o sostres que actuen de suport amb fins ornamentals, religiosos o didàctics.
  Es troba profundament vinculada als plànols arquitectònics i decoratius sobre els quals s'assenta i pot servir per realç al disseny de l'interior
  o per transformar-lo, per mitjà del "trompe l'oeil" (parany per a l'ull).
  Per les seves dimensions i la seva ubicació en l'espai arquitectònic, l'art mural és també un mitjà de transmissió sociocultural, que necessita per mostrar-se,
  inserir-se en un àmbit d'exposició pública; per això aborda temes religiosos, històrics, al·legòrics o patriòtics de significació popular.
  Es caracteritza per la seva monumentalitat, la qual no solament està donada per la grandària de la paret sinó per qüestions compositives de la imatge
  i per la poliangularidad, que permet trencar l'espai pla del mur.
  La pintura mural és una forma d'art molt antiga.
  Es troba a les parets de les coves prehistòriques, com en les d'Altamira, a l'antic Egipte, a la Xina, la Índia i l'antiga Grècia.
  Al segle XX, la resurrecció de la pintura mural es va deure principalment el muralisme, moviment artístic de caràcter indigenista,
  que sorgeix després de la Revolució Mexicana de 1910 d'acord amb un programa destinat a socialitzar l'art.
  Els seus principals protagonistes van ser Diego Rivera, José Clemente Orozco i David Alfaro Siqueiros.
  El "trompe l'œil", expressió francesa que significa «enganyar a l'ull» és una tècnica pictòrica que intenta enganyar la vista jugant amb la perspectiva i altres efectes òptics.
  Els artificis solen ser pintures murals realistes creades deliberadament per oferir una perspectiva falsa.
  Poden ser interiors (representant mobles, finestres, portes o escenes més complexes) o exteriors, en murs de edificios.
  Són difícils de fer, especialment si un no és un artista experimentat. Normalment, estan dissenyats de manera que encaixin bé en l'ambient circumdant.
  Amb un mural trompe l'oeil podrà donar un toc de màgia i interès a qualsevol façana.